Ana içeriğe atla

Dr. Öğr. Üyesi E. Gül Çelebi-İlhan’ın projesi TÜBİTAK 3005 programı tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.

EGÇ

Tarih:  Date

Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. E. Gül Çelebi-İlhan’ın “Matematik öğretmeni adayları için kapsayıcı adil ve nitelikli matematik eğitimi uygulamaları modülü ve buna yönelik fark ediş becerilerinin geliştirilmesi” adlı projesi ile TÜBİTAK 3005 Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Destek Programı tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.

Bu proje adil, kapsayıcı ve nitelikli matematik eğitimine duyarlı uygulamaları hayata geçirebilecek öğretmenler yetiştirilmesine katkı sağlamak; bu sayede toplumda var olan eşitsizliklerin ve fırsat uçurumlarının azaltılmasına dair kamu politikalarının geliştirilmesine bilimsel temeller oluşturmayı hedeflenmektedir.