Ana içeriğe atla

Eğitim ve Öğretim

TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen eğitimi programları, eğitim-öğretim deneyiminin daha etkili, anlamlı yaşanabilmesi ve bir olgunlaşma sürecine dönüşebilmesi için tüm öğretmen adaylarına temel bilimler felsefesi çerçevesinde hazırlanmış bir eğitim programı sunar. Bu program kapsamında, öğretmen adayları ilk yıldan itibaren öğretmenlik mesleğini ve kendi eğilimlerini daha iyi tanımalarına fırsat verecek fen bilimleri, sosyal bilimler, matematik, felsefe ve sanat derslerinden oluşan bir yıl geçirirler. 

TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi programlarında öğretmenlik uygulamaları, akademik çalışmalar ile bütünlük oluşturacak şekilde, birbirini destekleyici ve tamamlayıcı bir süreçte sürdürülmektedir. Bir başka deyişle uygulama, öğretmen yetiştirme programlarının merkezine alınmıştır. Bu sayede öğretmen adayları, eğitimleri boyunca elde ettikleri kuramsal ve kavramsal bilgiyi, okul deneyimi sayesinde eş zamanlı olarak kendilerinden daha tecrübeli bir uygulama öğretmeninin (mentor) yol göstericiliğinde deneyimleyerek, kuram ve uygulama arasında bağlantılar kurarak hayata geçirir.

“Öğrenci merkezli” eğitim anlayışının temelini öğrenim çıktılarının tanımlanması oluşturmaktadır. Öğrenim çıktılarının kullanılması, doğru içeriğin hazırlanması, uygun öğrenme-öğretme stratejilerinin benimsenmesi ve uygun değerlendirme mekanizmalarının kurgulanması bir bütün oluşturur. TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin felsefesi bu bütünlüğü sahiplenen, anlamlı öğrenmeyi hedefleyen, öğrenci merkezli, şeffaf süreçlere sahip, paydaş katılımına ve ihtiyaçlarına özen gösteren bir eğitim sunmaktır. Aynı programda öğretmen adaylarından eğitim süreleri boyunca teorik derslerin yanında yöntem, gözlem, araştırma ve öğretmenlik uygulama etkinliklerini de gerçekleştirmeleri istenmektedir. Tüm bunların yanında, öğretmen adaylarından eğitim fakültesinden aldıkları derslerle birlikte zengin bir kültür kazanmaları amacıyla temel bilimler alanında her bir disiplinden en az bir ders almaları beklenmektedir.

Öğretmen adaylarına TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde çift ana dal yapma imkânı da sunulur. Yurt içindeki diğer ilköğretim matematik öğretmenliği lisans programlarından farklı olarak müfredatta, 3 yıla yayılmış ve giderek artan ders dışı etkinlik, araştırmalar, projeler, gözlem ve öğretmenlik uygulaması imkânı bulunmaktadır.