Ana içeriğe atla

Bölüm Başkanından

Dr. Çiğdem Alkaş Ulusoy
Dr. Çiğdem Alkaş Ulusoy 

Değişen ve gelişen dünya dinamikleri, toplumun ihtiyaç duyduğu birey özelliklerini de etkilemektedir. Yaşadığımz yüzyılda, bilgiye ulaşma konusunda yetkin olmanın yanısıra; problem çözme, iletişim kurma, yaratıcılık, analitik düşünme, girişimcilik, yansıtıcı düşünme, eleştirel bakış açısına sahip olma gibi temel becerilerle donanmış bireyler, gerek sosyal ve gerekse mesleki yaşamlarında çok daha yüksek başarı gösterebilmektedir. Birçok dünya ülkesi gibi ülkemizde de bireylerin başarıya ulaşması için eğitim süreçlerinin niteliği son derece kıymetlidir. Bizler, TED Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü olarak, eğitim sloganımızı “Daha iyi nasıl olabilir?” olarak benimsiyor ve eğitimin niteliğinin arttırılması adına sürekli çalışıyoruz. Alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültüre yönelik ders çeşitliliği sunan öğretim programımız rehberliğinde teori ve uygulama yönlerini bütünleştirerek öğretmen adaylarımıza nitelikli bir eğitim süreci yaşatmaya gayret ediyoruz. Tüm uygulamalarını anadilinden farklı bir dilde yapan öğretmen adaylarımız sadece ulusal değil aynı zamanda uluslararası öğretim programları ve ders materyalleri ile çalışarak matematik öğretimine dair uluslararası bir bakış açısı kazanıyorlar. Araştırmaya ilgi duyan öğretmen adaylarımız lisans eğitimleri süresince üniversitemiz Lisans Araştırma Desteği fonu ile birlikte, bölümümüz akademisyenlerinden de akademik destek alarak araştırma projelerini gerçekleştirme fırsatı buluyor ve araştırma sonuçlarını henüz lisans düzeyindeyken çeşitli ulusal ve uluslararası kongrelerde sunma tecrübesi yaşayabiliyorlar. Bizim temel hedefimiz, matematik öğretimi adına ulusal ve uluslararası nitelikli eğitim platformlarında söz sahibi olan öğretmenler yetiştirmektir. Sizleri, bu hedefimizi birlikte gerçekleştirmeye davet ediyoruz.

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ALKAŞ ULUSOY