TEDU400 Seminerleri: "Neden Matematik Öğreniriz?"

 

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyemiz Dr. Vesife HATISARU ile Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyemiz Dr. Engin ÖZKAN, öğrencilerimize TEDU 400 kapsamında Neden Matematik Öğreniriz? konulu bir seminer verdi.

Seminerde Dr. Hatısaru, matematiğin okuma-yazma, fen-teknoloji gibi temel becerilerden biri sayıldığını; temel becerilerin hem toplumların hem de bireylerin refaha ulaşmasında kritik öneme sahip olduğunu; hatta bu becerilerin bireylerin yaşam standartlarında belirleyici olabildiğini dile getirdi. Bazı uluslararası karşılaştırma çalışmalarının (örn. PIAAC) temel becerileri daha iyi olan bireylerin kazanç düzeyinin daha yüksek olması yanı sıra, güven duygusu, sağlık, politik katılımcılık ve gönüllülük gibi değişkenlerde de daha aktif olduklarını gösterdiğini aktardı. Öte yandan TIMSS, PISA ve PIAAC çalışmaları, ülkemizde hem çocuklar, gençler hem de yetişkinlerin matematik becerisinde sınırlılık olduğunu gösterdiğini dile getirdi. Dr. Hatısaru, bu halde, bireylerin genelde eğitimi ve özelde matematiği toplumsal refahın odağında olan değişkenlerden biri olarak görebilmesinin ve toplumsal refah adına doğru sorularla hareket edebilmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Seminerde Dr. Özkan, matematiğin toplumsal ihtiyaçlara göre ortaya çıktığını ve bu ihtiyaçların çözümünde önemli bir rol oynadığını dile getirdi. Dr. Özkan’a göre, “Neden matematik öğrenmeliyiz?” sorusu doğru bir soru sayılmamaktadır ve bu aslında bireylerin kendi sorusu değildir. Dr. Özkan’a göre, “Matematik ne işime yarayacak?” sorusu ise bireylerin yeterlilikleri ve uğraşları ile alakalı olmaktadır. Nitekim, matematik bir araçtır ve bu araç farklı yeterlilikteki bireyler elinde farklı üretimlere dönüşebilmektedir.