Öğretim Üyemiz Vesife Hatısaru, Eğitimde Gelecek Konferansı'nda!

 

EĞİTİMDE GELECEK KONFERANSI

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerimizden Vesife HATISARU, Boğaziçi Üniversitesi, MEF Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen ve 11-12 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul MEF Üniversitesi ev sahipliğinde 1000'den fazla eğitimciyi bir araya getiren "Eğitimde Gelecek Konferansı"nda "Güney Kore: Eğitimde Bir Başarı Öyküsü" adlı konuşmayı vermiştir. Elliden fazla (aktif) dinleyicinin katıldığı bu konuşmada, yaklaşık 60 yıl önce dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan ve çok az doğal kaynağa sahip bir ülkenin bu kadar kısa bir zaman diliminde nasıl dünyanın en büyük ekonomileri arasına girdiği, “Hagwons” saatleri ve bunun öğrenci ve öğretmenler üzerindeki etkisi, öğretmen yetiştirme politikası ve devlet tarafından okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve yetişkin eğitimi düzeyinde atılan son reform adımları tartışılmıştır.