Öğretim Üyemiz Sayın Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Toker EJERCongress 2018'de

 

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyemiz Sayın Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Toker, 02-05 Mayıs 2018’de gerçekleşen V. International Eurasian Educational Research Congress kapsamında “Uluslararası Öğretim Programı Uygulamaları Sürecinde Öğretmenlerin Yansıtıcı Düşünmeleri ve Değişim Algıları” ve “Öğrencilerin Matematik Dersinde Ön Öğrenmelerine Yönelik Öz Değerlendirmeleri, Eylem Planları ve Bunun Öğretim Tasarımına Yansımaları” konulu iki farklı bildiri sunumu gerçekleştirmiştir. İlk çalışma kapsamında Uluslararası Bakelorya programlarında kuram temelli bir yansıtıcı düşünme sürecine yönelik model oluşturulması amaçlanırken, ikinci çalışmada öğretmenlerin matematik derslerinde, öğrencilerin önceki öğrenmelerindeki farklılıklara yönelik olarak öğretimi nasıl tasarlayabilecekleri teori ile desteklenerek ele alınmıştır. Öğretim üyemizin öğretmenlik deneyiminden yola çıkarak tamamladığı çalışmalar katılımcılar tarafından oldukça bilgilendirici ve motive edici bulunmuştur.

Dr. Zerrin Toker

 

Salı, 8 Mayıs, 2018 - 10:30