Matematik ve Sınıf Öğretmenleri Çalıştayı

Fakültemiz öğretim üyelerinden Sayın Dr. Öğr. Üyesi Zerrin TOKER tarafından 18-19 Haziran 2018 tarihlerinde “Matematik Öğretmenleri için Öğretim Materyali Geliştirme ve Kullanma Çalıştayı” ve 20-21 Haziran 2018 tarihlerinde “Sınıf Öğretmenleri için Matematik Öğretim Materyali Geliştirme ve Kullanma Çalıştayı” gerçekleştirildi. 

Çalıştaylar, öğretmenlerin seminer dönemine denk gelen haftada yapıldı. Başvurunun oldukça yoğun olduğu çalıştaylara kontenjan dahilinde 1 vakıf okulu ve 11 farklı devlet okulundan toplam 16 matematik öğretmeni ile 4 farklı vakıf okul ve 13 farklı devlet okulundan toplam 25 sınıf öğretmeni katıldı. 

Çalıştay sürecinde sınıf ve matematik öğretmenleri önce öğretim materyaline yönelik algıları ile öğretim materyallerinin özellikleri, öğretim materyali kullanmanın önemi, öğretim materyali kullanmanın avantajları ve zorlukları, öğretim materyali kullanmayı gerektiren farklı öğretim aşamaları gibi pek çok konuda mevcut uygulamaları üzerinde yansıtıcı düşünme fırsatı buldular. 

Ardından, öğretim programının bilgi, beceri ve büyük fikirler çerçevesinde ele alındığı çalıştayda öğretmenler anlamanın farklı boyutlarına odaklanarak bunlara yönelik öğrenme çıktılarını tanımlamaya ve öğretimin ve değerlendirme süreçlerinin tasarlanmasına odaklandılar. 

Çalıştayın ana hedeflerinden biri olarak öğretim süreçlerini Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde tanımlanan ana yeterlilikler, Millî Eğitim Bakanlığınca saptanan öğretmen yeterliliklerinden “Eğitme-Öğretme Yeterlilikleri”, 21. yüzyıl becerileri açısından irdeleyen öğretmenler, öğretim materyali geliştirmeye yönelik yeni bir bakış açısı elde ettiler.

Çalıştaya katılan matematik ve sınıf öğretmenlerine, Tasarım Yoluyla Anlama modeli ile tasarlanmış ve matematik derslerinde kullanılabilecek pek çok öğretim materyalleri örneği sunulurken her seviyedeki öğrencinin bulunduğu noktadan daha üst noktalara gelmesi için kullanılabilecek öğretimde farklılaştırma stratejileri de beraberinde ele alındı.

Mevcut uygulamalarını, daha derin bir kavramsal anlayışı geliştirmek, beceri kazandırmak, kalıcı öğrenmeyi sağlamak gibi daha büyük ve anlamlı hedeflere yönelten öğretmenler aynı zamanda çalıştayda bunu nasıl yapacaklarını gösteren birçok örnek görme ve kendileri de buna yönelik birer örnek oluşturma fırsatı buldu.

Katılımcı öğretmenlerin verimli bir sürecin ardından memnuniyetle ayrıldıkları çalıştay sonrası kazandıkları motivasyonla kişisel eylem planlarını hemen uygulamaya geçirmeye başlamış olmaları, uygulamalarında yaptıkları değişiklikleri paylaşmaları ve geribildirim alarak geliştiriyor olmaları çalıştayın amaçlarına ulaştığını gösteren en önemli kanıtlar oldu. Dr. Öğr. Üyesi Zerrin TOKER’in topluma hizmet kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar faklı odaklarla devam edecektir.

Matematik Öğretmenleri İçin Öğretim Materyali Geliştirme ve Kullanma Çalıştayı

 

Matematik Öğretmenleri İçin Öğretim Materyali Geliştirme ve Kullanma Çalıştayı

 

 

 

Sınıf öğretmenliği çalıştayı

Pazar, 24 Haziran, 2018 - 20:00