1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (ICES-2018)

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyemiz sayın Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Toker, 09-11 Nisan 2018’de gerçekleşen 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (ICES-2018) & Eğitim Materyalleri Tasarımı Sergisi’ne “Matematik Öğretmen Adaylarının Rubrik Kullanımına Yönelik Görüşleri: Öğretim Materyali Olarak Rubrikler”isimli bildiri ve beş farklı öğretim materyali sunumu ile katılmıştır. Araştırmacının öğretimsel rubriklere odaklanan çalışması kuramsal bulgular ile desteklenmiş bir öğretim sürecine örnek sunması yönüyle bilgilendirici bulunmuştur. Matematik öğretimi alanında ihtiyaçlarına cevap vermeye katkı sağlamayı amaçlayan uygulama örnekleri olarak sunulan sergi materyalleri ise, özellikle öğrenci çalışmalarından örnekleri de içermesi bakımından katılımcılar tarafından oldukça ilgi çekici bulunmuştur. 

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Toker

Salı, 10 Nisan, 2018 - 14:00