Sunu: Dr. Zerrin Toker

TED ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

“Bir Matematik Öğretmen Adayının Öğretim Uygulamaları Kapsamında Öğretim ve Öğrenme ile ilgili Gelişimi Üzerine Yansıtıcı Düşünme Uygulamaları"

Dr. Zerrin TOKER

Tarih: 28 Mart 2017, Salı

Zaman: 16:00 - 16:30

Yer: D126

Özet: Bu çalışma, bir matematik öğretmen adayının öğretim uygulamaları kapsamında öğretim ve öğrenme ile ilgili gelişimi üzerine yansıtıcı düşünme uygulamalarını incelemeyi amaçlamıştır. Çalışma, kullanılan birçok ve farklı türde veri toplama aracı ile elde edilen verinin analizi yoluyla yansıtıcı düşünme olgusu ve matematik öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme süreci ile ilgili derin bir bilgi sağlamaktadır.